การปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยจะมีขั้นตอนต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ การไถเตรียมดินครั้งแรกโดยใช้ไถจาน 3 จาน และการไถเตรียมดินครั้งที่สองโดยใช้ไถนา 7 จาน มีความลึกของการไถประมาณ 20 – 30 เซ็นติเมตร แล้วใช้เครื่องยกร่องยกร่องปลูกเป็นร่องๆสำหรับปักท่อนพันธุ์บนสันร่อง เสร็จต้องนำต้นมันสำปะหลังที่มีอายุประมาณ 8 – 12 เดือน ใช้แรงงานคนสับต้นมันสำปะหลังออกเป็นท่อนๆ มีความยาวท่อนละ ประมาณ 25 เซ็นติเมตร แล้วใช้คนเดินปักท่อนมันสำปะหลังบนสันร่องปลูกที่ยกร่องเตรียมไว้  การปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยยังต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดซึ่งทำให้การปลูกล่าช้า  ต้องใช้แรงงานคนปลูกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง  และไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกให้เพิ่มมากขึ้นได้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป