จุดอ่อนของสบู่ดำ คือ ยังผลิตเป็นการค้าไม่ได้

  • ผลผลิตเมล็ดต่ำ ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีปริมาณน้ำมัน ประมาณร้อยละ 25-30
  •  ผลสุกแก่ไม่สม่ำเสมอ/ติดผลกระจายทั่วต้น มีสารพิษหลายชนิด (lectin, curcin, phytates, protease inhibitors และ phorbol ester)
  •  อ่อนแอต่อสภาพน้ำท่วมขัง
  •  ความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำ เนื่องจากมีการนำเข้ามาในประเทศในปริมาณจำกัด

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป