สุรามะริด (Cinnamomum subavenium) เป็นพืชในสกุลอบเชย มีข้อมูลที่กล่าวถึงพืชชนิดนี้น้อยมาก เนื่องจากพบเฉพาะในป่าลึกหรือพื้นที่อนุรักษ์ จึงน่าเป็นห่วงว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย พืชชนิดนี้ใช้เป็นส่วนประกอบของยาธาตุ ยาหอม ยานัตถุ์ และยังใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นในตำรับยาดองเหล้าที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยพบคุณสมบัติของสุรามะริดในการปรับสีผิวให้ขาวขึ้นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผิวหนัง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป