พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน

  • ทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2-3 สัปดาห์ (ยกเว้นระยะออกรวง แม้ข้าวไม่ตาย แต่ผสมไม่ติด)
  • ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้มากกว่า 1 ครั้ง/ปี
  • ผลผลิตประมาณ 800 กิโลกรัม/ไร่
  • ในสภาพนาปักดำ (ความชื้น 12%)
  • คุณภาพข้าวสุก นุ่ม และกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป