แผ่นดินไหวที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี อยู่ในระดับ 5.8 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางการเกิดที่มลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) ระยะห่าง 100 ไมล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงวอชิงตัน ดี ซี เป็นเพียงการไหวระดับไม่มากแต่เป็นครั้งรุนแรงของมลรัฐเวอร์จิเนีย แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้ส่วนยอดของวิหาร Washington National Cathedral ร่วงหล่นลงมา อาคารบ้านเรือนเกิดรอยร้าว รถใต้ดินหยุดเดิน ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง รวมทั้งส่วนยอดปิรามิดของอนุสาวรีย์ the Washington Monument เกิดรอยร้าวด้วย
การเกิดแผ่นดินไหวในมลรัฐเวอร์จิเนีย มีความลึกขนาด 3.7 ไมล์ (6 กิโลเมตร) สามารถรู้สึกได้ในระยะ 300 ไมล์ (500 กิโลเมตร) และอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ในระยะห่าง 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) เป็นผลจากความผิดปกติที่กระทบต่อที่ราบบริเวณตอนเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกว่า "บริเวณแหล่งเริ่มเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นจุดภายในเปลือกโลกซึ่งเป็นที่เกิดการไหวของแผ่นดินในบริเวณมลรัฐเวอร์จิเนียตอนกลาง" (Central Virginia Seismic Zone)
สติกเกอร์ติดผิวหนัง (Temporay Tattoo) จากผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Skin)
John Rogers นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์จาก University of Illinois และคณะ ได้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติทางกลศาสตร์คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Epidermal Electronics (หนังกำพร้าอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสติกเกอร์ติดผิวหนัง โดยวางแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนผิวหนัง และถูเบาๆ ด้วยน้ำทำให้แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวติดอยู่บนผิวหนังได้ และยากต่อการสังเกตว่าอุปกรณ์ดังกล่าวคือแผ่นอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยเนื่องจากเป็นวงจรที่ต้องใช้ไฟเลี้ยง (Active Component) ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ไดโอด และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semiconductor) ซึ่ง ทำเป็นแผ่นบางๆ และทำให้เล็กลงจนมีขนาดเท่ากับตุ่ม หรือริ้วรอยเล็กๆ บนผิวหนัง นอกจากนี้ วัสดุดังกล่าวยังมีส่วนประกอบของแผ่นยางเรียกว่า "Elastomer" ที่เลียนแบบทั้งความหนา และความยืดหยุ่นของผิวหนัง คล้ายกับแผ่นพลาสติกเหนียว Elastomer จะติดอยู่ที่ผิวหนังบริเวณใดก็ได้เป็นระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ในแผงวงจรยังทำให้เส้นลวดอยู่ติดกับชิ้นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคาดคะเนความเค้น (Stree) และความเครียด (Strain) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบที่ต่างกัน จากนั้นจึงเลือกรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสุด  จากการทดลอง นำไปติดบริเวณหน้าอกและตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจ พบว่า มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้เครื่อง Electrocardiogram และเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปติดที่บริเวณคอของผู้ป่วยพร้อมกับเครื่องขยายเสียง (Microphone) และแปลสัญญาณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลสัญญาณออกมาได้ 4 ชนิด คือ ขึ้น ลง ซ้าย และขวา ซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่า จะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้ากับกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเคลื่อนที่ของเอนไซม์ และแอนติบอดี เพื่อการวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดโรคต่อไป
NIH และ FDA ประกาศแผนส่งเสริมความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมต่อสาธารณะและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาด้าน Regulatory Science ของ FDA
สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ประกาศให้มีแผนการกระตุ้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วยปัจจัยสองประการ ได้แก่ หลักการทางวิทยาศาสตร์ : Translation Science (คือการวิจัยที่เริ่มจากพื้นฐานบนโต๊ะทดลองในห้องปฏิบัติการ แล้วประยุกต์ไปใช้กับคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียง) การพัฒนาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้ในการบำบัดรักษา และ Regulatory Science (วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้เครื่องมือใหม่ มาตรฐาน และวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) ซึ่งหลักการทั้งสองอย่างจำเป็นต่อการพัฒนาที่จะทำให้การค้นพบทางชีวการแพทย์ (Biomedical) สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์
The Natonal Institute of Health (NIH) จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้นพบใหม่ในห้องปฏิบัติการและในคลินิกด้วยประสบการณ์ที่มี ส่วน FDA จะสนับสนุนด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านกฎระเบียบและการตรวจสอบยา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีวภาพ
โดยกำหนดแผนกลยุทธไว้ดังนี้
1 ปรับปรุงงานด้านพิษวิทยา
2 กระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมในการทดสอบในคน และยาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล
3 สนับสนุนวิธีการใหม่ในการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพ
4 สร้างความมั่นใจในความพร้อมของ FDA ในประเมินนวัตกรรมของเทคโนโลยีอุบัติใหม่
5 ควบคุมข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายให้สามารถนำไปช่วยปรับปรุงเรื่องสุขอนามัย
6 นำระบบการป้องกันใหม่ที่เน้นความปลอดภัยอาหารไปสู่การปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสาธารณสุข
7 เอื้อให้เกิดการพัฒนามาตรการตอบโต้ด้านเภสัชกรรมเพื่อปกป้องสิ่งคุกคามสุขภาพและความมั่นคงของโลกและประเทศสหรัฐฯ
8 เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยใช้สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ค้นหาแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีจากธรรมชาติ
นวัตกรรมที่ใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาตินั้นพบได้ทุกที่ เช่น ยารักษาโรค สถาปัตยกรรม การออกแบบรถยนต์ สิ่งทอ แรงบันดาลใจดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
Shark Swimsuit หรือชุดว่ายน้ำหนังฉลาม
ในปี ค.ศ. 2001 บริษัท Speedo ผู้ผลิตชุดว่ายน้ำได้ผลิตชุดว่ายน้ำเพื่อใช้ในการแข่งขันโดยลอกเลียนแบบมาจากผิวหนังของฉลาม เนื่องจากผิวหนังของฉลามจะมีรูพรุนเล็กๆ เพื่อช่วยในการไหลเวียนของน้ำ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับชุดว่ายน้ำ จึงช่วยทำให้สามารถว่ายได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
Lotus flower paint หรือผลิตภัณฑ์สีจากดอกบัว
ดอกบัวเป็นพืชสร้างความอัศจรรย์โดยธรรมชาติ บัวเติบโตอยู่ในโคลนแต่กลับไม่มีโคลนติดอยู่เลย เนื่องจากมีร่องขนาดเล็กทั่วทั้งใบบัวที่สามารถดักจับฟองอากาศไว้ได้ เมื่อมีน้ำหรือสิ่งสกปรกหยดลงบนใบบัว จะสัมผัสกับฟองอากาศซึ่งจะช่วยให้ให้สิ่งสกปรกหรือน้ำไม่สามารถเกาะติดที่ผิวของใบบัวได้ และเมื่อฝนตกสิ่งสกปรกจะชำระล้างไป แนวคิดนี้บริษัท Sto Corp. ได้ผลิตสีที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพื้นผิวบัว เมื่อสีแห้งสกปรกจะไม่สามารถเกาะติดอยู่ได้ ดังนั้น เมื่อทาสีอาคารด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้อาคารนั้นดูสะอาด
Kingfisher bullet train หรือรถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นมักประสบปัญหาเมื่อต้องวิ่งผ่านในอุโมงค์ เนื่องจาก รถไฟต้องวิ่งแหวกอากาศขณะวิ่งผ่านอุโมงค์ และเมื่อรถไฟพ้นจากอุโมงค์จะทำให้เกิดความกดอากาศไหลออกอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นเสียงดัง เรียกว่า Sonic Boom จึงได้มีการออกแบบหัวรถไฟใหม่ให้มีลักษณะคล้ายกับจงอยปากของนกกระเต็น (Kingfisher) ที่สามารถเอาจงอยปากจุ่มลงไปในมหาสมุทรเพื่อจับปลาได้โดยไม่เกิดน้ำกระเด็น การที่ทำให้อากาศสามารถไหลผ่านรถไฟขณะวิ่งผ่านอุโมงค์ได้ทำให้ลดปัญหาการเกิด Sonic Boom ได้
Butterfly computer screen หรือจอคอมพิวเตอร์รุ่นผีเสื้อ
นก Bluejay เป็นนกที่มีถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาเหนือ มีขนาดตัวใหญ่และมีขนสีฟ้า ในความเป็นจริงขนไม่ใช่สีฟ้า เนื่องจากมี Microscopic Grooves (ร่องขนาดเล็กคล้ายกับคลื่นที่มีแสงสีฟ้า) ที่มีขนาดเท่ากันเรียงตัวกัน เมื่อนำลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Qualcomm ซึ่งมีหน้าจอเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงผลจากแสงที่อยู่ด้านหลัง การพัฒนานี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผีเสื้อนั่นเอง
Gecko type หรือ เทปตุ๊กแก
ตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังได้เพราะเท้าตุ๊กแกมีขนนับล้านเส้น และโมเลกุลที่อยู่ในขนของตุ๊กแกจะยึดติดกับโมเลกุลของพื้นผิวที่ตุ๊กแกเกาะติดอยู่ เสมือนกับการเกิดไฟฟ้าสถิตย์หรือการเกิดไฟฟ้าจากสารละลายทางเคมี Kellar Autumn อาจารย์ชีววิทยา ได้พัฒนาเทปชนิดใหม่ที่มีโครงสร้างคล้ายกับขนเล็กๆ ติดอยู่บนเทป ทำให้สามารถยึดติดอยู่บนพื้นผิวได้เช่นเดียวกับตุ๊กแก และไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวหนึบบนผนังอีกด้วย
เทคโนโลยีรักษาโรคมะเร็งโดยใช้อนุภาคนาโน 2 ชนิด  
นักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้นำอนุภาคนาโน 2 ชนิด มาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งและขนส่งยารักษาเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยการใช้เอมไซม์ที่ทำให้เลือดแข็งตัว (Blood-clotting Enzymes) เป็นตัวเชื่อมเพื่อให้อนุภาคนาโนสามารถติดต่อหรือส่งสัญญาณระหว่างอนุภาคได้
กระบวนการประกอบด้วยอนุภาคนาโน 2 ชนิด คือ แทางทองคำนาโน (Polyethylene glycol-coated gold nanorods) และ Cancer-drug-bearing liposomes ซึ่งติดด้วย Peptide ที่สามารถเชื่อมพันธะอยู่กับเอมไซม์ที่ทำให้เลือดแข็งตัว จากการวิจัยพบว่า การนำอนุภาคนาโนทั้ง 2 ชนิดมาทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Doxorubicin ที่ส่งไปยังเซลล์เป้าหมายมากว่าการใช้ liposomes เพียงอย่างเดียวนั้น ยังสามารถป้องกันไม่ให้เซลล์เนื้องอกเจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลามากกว่า 20 วันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการนำอนุภาคนาโนต่างชนิดมาใช้งานร่วมกันในกระบวนการรักษาด้วยเทคนิคเดียวกัน
เปลี่ยนน้ำนมให้เป็นเสื้อผ้าได้จริงหรือ? 
นักจุลชีววิทยา เมือง Hanover ประเทศเยอรมนี ได้คิดค้นส่วนผสมในการผลิตสิ่งทอชนิดใหม่ ซึ่งผลิตมาจากน้ำนม Anke Domaske นักวิจัยและดีไซน์เนอร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม Qmilch ได้ใช้โปรตีนในน้ำนมเพื่อนำมาผลิตเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาผลิตและออกแบบเสื้อผ้าคุณภาพสูงได้ ทำให้ผลงานวิจัยการผลิตเส้นใยจากน้ำนมได้รับรางวัลนวัตกรรมในงาน Fashion Week เดือนกรกฎาคม 2011 ณ เมือง Berlin ประเทศเยอรมนี
น้ำนมวัวมีความพิเศษแตกต่างจากน้ำนมชนิดอื่นๆ นมวัวเป็นโปรตีนชนิดเดียวที่สามารถนำมาผลิตเส้นใยตามโครงสร้างของ Qmilch ได้
น้ำนมที่นำมาใช้ผลิตคือ น้ำนมบูด โดยเริ่มจากการแยกของเหลวออกจากนม และสกัดโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายของแข็งแยกออกมา จากนั้นจะแปลงสภาพของ Casein จาก Biopolymer ไปเป็น fiber โดยผ่านกระบวนการ ทำให้เกิดเป็นเส้นใยที่นำไปจับหรือผสมกับเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ นอกจากนี้ สิ่งทอที่ผลิตจากนมจะมีลักษณะคล้ายกับไหม และมีราคาที่ถูกกว่า อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้
สิ่งทอจากนมไม่คงทนเหมือนสิ่งทอ แต่นำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหรือสิ่งทอประเภทอื่นๆ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หรือประดับตกแต่งในรถ ข้อดีคือปลอดจากสารเคมี อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอน (Carbon footprint) ในปริมาณน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย
เมื่อ NSF ต้องการแยกความรู้และความเชื่อออกจากกัน
Science and Engineering Indicator 2010 (SEI) มีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Quantitative Data) ของประเทศสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ SEI เป็นชุดข้อมูลเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบไปด้วยตาราง รูปภาพ แผนภาพ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ บทนำ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ดังนี้
1 การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมและมัธยมศึกษา
2 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัย
3 แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
4 แนวโน้มการพัฒนาด้านการวิจัยในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ
5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และตลาดโลก
7 ทัศนคติและความเข้าใจของสาธารณชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ตัวชี้วัดสถานภาพ
โทรศัพท์มือถือสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้จริงหรือ?
เทคโนโลยีโทรศัพท์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่น สามารถระบุพิกัดหรือตำแหน่งที่อยู่ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการ "Cloud Service" ได้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่กำลังเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์โดยใช้จีพีเอสชิป (GPS Chip) เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ใช้ เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหน เทคโนโลยีชิป NFC (Near-field Communication Chips) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารหรือโอนถ่ายข้อมูลในระยะสั้นในรูปแบบไร้สาย ช่วยให้การจัดการธุรกรรมทางการเงินจากโทรศัพท์มือถือสามารถส่งข้อมูลผ่านตัวอ่านข้อมูลเกิดขึ้นได้จริง ปัจจุบัน Smart Phone เป็นอุปกรณ์ดูหนัง ฟังเพลง ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และพริ้นเตอร์
Social Network หมายถึงสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยสมาชิกแบ่งปันแนวความคิด สนทนา แบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่าย
Target Me คือการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาโดยการส่งผ่านข้อความมายังโทรศัพท์มือถือ
Translate This โปรแกรมแปลภาษา โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพป้ายหรือสัญลักษณ์และโปรแกรมจะทำการประมวลผลแปรภาษาในรูปภาพหรือป้ายสัญญลักษณ์นั้นเป็นภาษาที่ต้องการ
iPhone Cash Register คือ การใช้โทรศัพท์ไอโฟนเป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลการเก็บเงินผ่านโปรแกรม Square โดยจะมีอุปกรณ์สำหรับรูดบัตรเครดิตเสียบเข้ากับโทรศัพท์ไอโฟน หรือ ไอแพด โดยไม่ต้องมีเครื่องรูดบัตรเครดิตอีกต่อไป
Instant Photo Search เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบราคา
Pay Phone คือ โทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีชิป NFC (Near-field Communication Chips) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารหรือโอนถ่ายข้อมูลในระยะสั้นในรูปแบบไร้สาย โทรศัพท์สามารถโอนถ่ายหมายเลขบัตรเครดิต ไปยังเครื่องอ่านข้อมูลด้วยระยะห่างเพียง 1-2 เซนติเมตร หรือทำให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงิน หรือเช็คอินสายการบิน
เทคโนโลยีควบคุมยีนด้วยแสง 
นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการควบคุมการแสดงออกยีน (Gene) ด้วยแสง โดยใช้โปรตีนจากจอประสาทตา (Retina) มนุษย์ และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ระยะสั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยาชีวภาพ (Biological Drugs) ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการควบคุมการผลิตโปรตีนที่มีปริมาณมากเกินความจำเป็น ระยะยาวนักวิจัยทำการตัดแต่งเซลล์ให้มีความไวต่อแสง ซึ่งทำหน้าที่คล้ายปุ่มปิดเปิดไฟ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถผลิตฮอร์โมน (Hormone) ที่ขาดหายไปเช่น อินซูลิน (Insulin)
นักวิจัยได้นำเซลล์ที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมที่มีชิ้นส่วนของยีนที่สามารถผลิตโปรตีนไวต่อแสง (Light-Sensitive Protein) จากจอประสาทตา ซึ่งสามารถเรียกโปรตีนดังกล่าวว่า Melanopsin โดยโปรตีนดังกล่าวยินยอมให้แคลเซียมผ่านเข้าในเซลล์ได้หลังจากได้รับแสง และแคลเซียมจะไปกระตุ้นให้โปรตีน (ที่เป็นตัวกระตุ้น) ให้ยีนทำงานได้ เมื่อเซลล์ได้รับแสงจะทำให้แคลเซียมเข้าไปในเซลล์ ไปกระตุ้นให้ยีนเป้าหมายทำงาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีในการผลิตอินซูลินโดยใช้แสง สามารถประยุกต์ใช้ในการขนส่งโปรตีนเพื่อการักษาฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
เทคโนโลยีใช้แสงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้เซลล์เจริญเติบโต และสามารถควบคุมปริมาณการผลิตโปรตีน เพื่อไม่ให้เซลล์เป็นพิษได้ ทำให้การผลิตโปรตีนเพื่อการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/958----92554

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป