ใช้น้ำยาที่ใช้อยู่ตามปกติ ทำความสะอาดคราบต่างๆ (คราบดิน/โคลน คราบน้ำ) ก่อนในขั้นแรก เพื่อเอาความสกปรกออกให้ได้มากที่สุด เช่น น้ำยาล้างบ้าน ล้างพื้นห้องน้ำ ผงซักฟอก เป็นต้น แต่ต้องปฏิบัติตามฉลากของนำยาเหล่านั้นให้ถูกต้อง เช่น อะไรใช้กับไม้ กับกระเบื้อง กับ โลหะ (= ต้องอ่านฉลาก) 

การป้องกันร่างกายให้ถูกต้อง เช่น สวมถุงมือยาง (เช่น ถุงมือล้างจานที่แม่บ้านใช้) สวมรองเท้าบูทยาง สวมหน้ากาก (mask) สวมเสื้อผ้ามิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ความสกปรกมาถูกตัว ถูกผิวหนัง/แผล หรือน้ำกระเด็นเข้าปาก/น้ำเข้าตา ต้องล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่บ่อยๆ ต้องคำนึงว่ากำลังทำงานอยู่กับของสกปรก 

 

การฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวบ้าน สิ่งของที่เป็นพื้นผิวแข็ง ให้เช็ดด้วยแอลล์กอฮอล์ล้างแผลที่มีขายทั่วไป (70% alcohol)1

 

แนวทางการทาความสะอาดเชื้อรา โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา ถุงมือยาง หมวกคลุมผม เสื้อคลุม ผ้าปิดจมูก2 และกระบอกฉีดพ่น (ฟ็อกกี้) 

 

อัตราส่วนการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อรา - ใช้ตามคำแนะนำที่ปรากฏข้างภาชนะบรรจุ 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ 

  1. ใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ได้แก่ เสื้อคลุม ถุงมือยาง หมวกคลุมผม และผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อย 
  2. ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อราที่ผสมตามอัตราส่วนข้างต้นในขวดฟ็อกกี้ 
  3. เตรียมถังน้ำและใส่น้ำสะอาด พร้อมผ้าสำหรับการเช็ดทำความสะอาด 
การทำความสะอาด 
  1. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อราบริเวณที่มีเชื้อราแล้วทิ้งไว้นานตามที่ฉลากแนะนำ
  2. นำผ้าสะอาดที่ซักน้ำแล้วบิดหมาดๆ เช็ดทาความสะอาดบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยา โดยให้หมั่นซักผ้าบ่อยๆ ขณะที่เช็ดทำความสะอาด (ควรเช็ดไปในทางเดียว อย่าถูไป-มา จะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจาย) 
ทั้งนี้ อาจทำความสะอาดตามวิธีการข้างต้น ระหว่าง 1-3 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อราได้ถูกกาจัดไปทั้งหมด 
 
ข้อควรระวังในระหว่างการทำความสะอาด 
 
ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทดี (ห้ามเปิดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ เพราะจะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจายในอากาศ) 
 
การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม

---------------------------------

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะแนะนำให้ใช้ household bleach (น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือ 3-6% Sodium hypochlorite) เช่น Clorox ซึ่งใช้อยู่ทั่วไปตามบ้าน (ฟอกผ้าขาว ฆ่าเชื้อโรคในครัว) โดยมีข้อจำกัดว่าต้องใช้ในความเข้มข้นที่เหมาะ (3/4 ถ้วยของน้ำยาฟอกผ้าขาว ต่อน้ำ 1 แกลลอน หรือ 3.8 ลิตร) ใช้ทำความสะอาดผนัง พื้น หรือพื้นผิวสิ่งของใดๆ ที่สัมผัสกับน้ำที่ท่วม ทิ้งไว้ 2-10 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ต้องใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี ไม่สูดดมโดยตรง สวมถุงมือยาง และห้ามผสมกับน้ำยาทาความสะอาดตัวอื่นที่มีแอมโมเนีย เช่น น้ำยาเช็ดกระจก/น้ำยาล้างโถส้วม หรือน้ำยาอื่นที่มีส่วนผสมของกรด เพราะจะเกิดแก็ซพิษที่เป็นอันตรายมากต่อร่างกาย (อ้างอิงจาก http://www.factsaboutbleach.com/Bleachrecommendedforcleaningupafterflood.htm) 

 

ถ้าจะทำการกำจัดเชื้อราที่มีอยู่มาก ให้ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจแบบ N-95 สำหรับผู้ที่แพ้สปอร์รา 

 

----------------------------------

เนื้อหาโดย งานบริหารอาคารสถานที่ และงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศช./สวทช.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป