เป็นที่รู้จักกันว่ากรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและโครงสร้างที่แตกต่างกัน แต่หลายคนอาจสงสัยว่ามีการค้นพบที่สำคัญอะไรบ้างในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003 ที่เกี่ยวกับกรดอะมิโน

การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับกรดอะมิโนพบได้น้อยในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อเทียบการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับวิตามิน เอนไซม์ และฮอร์โมน ดังได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การค้นพบที่สำคัญในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003 เกี่ยวกับกรดอะมิโนได้รวบรวมไว้ดังนี้

ค.ศ. 1900
Frederick Hopkins ค้นพบ tryptophan และแสดงให้เห็นว่า เป็นกรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acid)

ค.ศ. 1935
William Rose ค้นพบ threonine ซึ่งจัดเป็นกรดอะมิโนจำเป็น

ค.ศ. 1937
William Rose ค้นพบว่ามีเพียงกรดอะมิโน 10 ชนิดจากกรดอะมิโน 20 ชนิดที่พบในโปรตีนจำเป็นสำหรับหนู

ที่มา : Bunch, Bryan and Hellemans, Alexander. The history of science and technology. New York : Houghton Mifflin company, 2004.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป