หลายคนคงรู้จักวิตามินว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยและถ้าร่างกายขาดวิตามินทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ เช่น ถ้าขาดวิตามินซี (vitamin C) ทำให้เกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน แต่อาจสงสัยว่ามีการค้นพบอะไรบ้างที่สำคัญเกี่ยวกับวิตามินในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003

วิตามินเริ่มรู้จักเมื่อ ค.ศ. 1906 ในขณะนั้น Frederick Hopkins ค้นพบว่า อาหารมีส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งไม่ใช่สารอาหาร เช่น โปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรต  โดยอีก 6 ปีต่อมา Casimir Funk เรียกส่วนประกอบนี้ว่า วิตามิน หลังจากนั้นมีการค้นพบวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ (vitamin A, ค.ศ. 1913) วิตามินซี (ค.ศ. 1928) วิตามินเค (vitamin K, ค.ศ. 1935) ในที่นี้ได้รวบรวมการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับวิตามินในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003 ดังนี้

ค.ศ. 1906  
Frederick Hopkins ค้นพบว่า อาหารมีส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งไม่ใช่สารอาหาร เช่น โปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรต

ค.ศ. 1912
Casimir Funk ใช้คำว่า วิตามิน เรียกส่วนประกอบที่ Hopkins ค้นพบ

ค.ศ. 1913
Elmer Verner McCollum และ Marguerite Davis ค้นพบวิตามินละลายได้ในไขมันหนึ่งชนิด ซึ่งต่อมาเรียกว่า วิตามินเอ

ค.ศ. 1920
Henry Clapp Sherman หาจำนวนของวิตามินหลายชนิดที่จำเป็นในอาหารสัตว์

ค.ศ. 1922
Herbert MacLean Evans และ Katherine Scott Bishop ค้นพบว่า วิตามินอี (vitamin E) จำเป็นสำหรับการสืบพันธุ์ (reproduction)

ค.ศ. 1928
Albert Szent-Gyorgyi และ Charles Glen King ต่างค้นพบวิตามินซี โดย King ค้นพบก่อน 2 สัปดาห์

ค.ศ. 1931
Paul Karrer ค้นพบโครงสร้างและหน้าที่ของวิตามินเอ

ค.ศ. 1932
George Wald ค้นพบว่า วิตามินเอมีอยู่ในตาของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด

ค.ศ. 1933
- Tadeusz Reichstein สังเคราะห์ ascorbic acid (วิตามินซี)
- George Wald ค้นพบว่า วิตามินเอและสารเคมีอีกหนึ่งชนิดเป็นพื้นฐานของการมองเห็นของตากบ

ค.ศ. 1935
Henrik Dam ค้นพบวิตามินเค

ค.ศ. 1937
- Conrad Arnold Elvehjem ค้นพบ nicotinic acid หรือ niacin ซึ่งเป็นวิตามินบี (vitamin B) ชนิดหนึ่ง บางครั้งเรียกว่า วิตามินบี3 (vitamin B3)
- Albert Szent-Gyorgyi ได้รับรางวัลโนเบล

ค.ศ. 1939
Edward Doisy แยกวิตามินเค

ค.ศ. 1943
Henrik Dam และ Edward Doisy ได้รับรางวัลโนเบล โดย Dam ค้นพบวิตามินเคและ Doisy หาองค์ประกอบของวิตามินเค

ค.ศ. 1948
Karl August Folkers และคณะสามารถแยกวิตามินบี12 (vitamin B12) ในรูปบริสุทธิ์

ที่มา : Bunch, Bryan and Hellemans, Alexander. The history of science and technology. New York : Houghton Mifflin company, 2004.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป