รวมจดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ สวทช. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานสมองไหลกลับและผลงานของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ

จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ ตุลาคม 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ พฤษภาคม 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป