หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่ใช้ทำความสะอาดยับยั้งและฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง  เป็นผ้าขนหนูที่ชุบด้วยสารออกฤทธิ์ที่สังกัดจากธรรมชาติ ด้วยวิธีการทางนาโนเทคโนโลยี ให้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น เพื่อเพิ่มพื้นที่สารสัมผัสกับเชื้อโรคให้ดียิ่งขึ้น พกพาสะดวก และใช้งานง่ายในทุกสถานที่ สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นแบบสเปรย์เพื่อใช้กับทหาร หรืออยู่ในสภาวะที่อยู่ในที่ที่หาน้ำยากได้อีกด้วย

 

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

  • ผ้าหนูสะอาดมีคุณสมบัติในการยังยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยใช้จากสารสกัดธรรมชาติ
  • ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
  • สามารถใช้งานซ้ำได้จำนวน 2-3 ครั้ง

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
กำจัดคราบไคล ให้ความสะอาด สดชื่น และยับยั้งเชื้อโรค

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด หรือพื้นที่ที่ไม่มีสถานที่ชำระล้างร่างกาย อาทิเช่น ผู้ประสบอุทกภัย คนขับรถ นักเดินทาง นักกีฬา นักสำรวจ ทหาร เป็นต้น

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
กลุ่มธุรกิจผ้าเย็นและทิชชู่เปียกภายในและต่างประเทศ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

 

รายการอ้างอิง : ผ้าหนูสะอาด. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป