สำหรับท่านที่มองหาโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบ Vector ลักษณะเดียวกับ Adobe Illustrator โปรแกรม Inkscape เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดย Inkscape เป็นโปรแกรมที่วาดภาพเวกเตอร์และจัดเก็บตามมาตรฐาน  W3C โดยมีฟอร์แมตเป็น Scalable Vector Graphics (SVG) 

Inkscape ดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ www.inkscape.org มีให้เลือกติดตั้งทั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows, Mac OS X และ Linux

Inkscape

Inkscape มีเครื่องวาดภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งฟังก์ชันการปรับแต่งแก้ไขภาพระดับ Node ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้อิสระตามต้องการ

Screen

Inkscape จึงเป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่น่าศึกษาและนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป