กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตสำหรับประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่กระจัดกระจายในมหาสมุทรต่างๆ ที่ได้จะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของภูมิอากาศโลก ตัวอย่างมัลดีฟส์ สวรรค์ของนักดำน้ำ ที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเฉลี่ยอีก 2 เมตร ซึ่งจะทำให้เกาะเล็กๆ จำนวนกว่า 1,000 เกาะ จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือตัวอย่างหมู่เกาะปะการังคาร์เทเรต์ นอกชายฝั่งปาปัวนิวกินี ที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น คลื่นที่สูงทำให้น้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่ทำมาหากิน สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประเทศหมู่เกาะเล็กๆ อย่าง วานูอาตู ตูวาลู บาร์โบโดส หรือแอนติกา และ บาร์บูดู ประเทศที่ใกล้จะจมน้ำทะเล

โดยศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโลก (Center for International Earth Science Information Network : CIESIN) ได้สนใจศึกษาเรื่องความล่อแหลมต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยายไปในพื้นที่ลุ่มชายฝั่ง (Low Elevation Coastal Zone : LECZ)

สำหรับเอเชียใต้ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 130 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มชายฝั่ง จากการศึกษาของกรีนพีช อินเดีย ได้ระบุว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มอีก 4-5 องศาเซลเซียสภายในช่วงศตวรรษนี้ ตามการคาดการณ์แบบที่เป็นไปตามปกติของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภูมิภาคเอเชียใต้ จะต้องเผชิญกับคลื่นผู้ลี้ภัยจากภาวะโลกร้อน

ชะตากรรมของประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ที่เปรียบเสมือนนกคีรีบูนในเหมืองถ่านหิน สำนวนที่มีที่มาจากในอดีตที่เมื่อคนงานเหมืองถ่านหินลงไปทำงานใต้ดินจะต้องหิ้วกรงนกคีรีบูนไปด้วยเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนภัย เพราะนกคีรีบูนนั้นอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อก๊าซพิษ ถ้าก๊าซพิษในเหมืองสูงเกินระดับที่ปลอดภัย นกคีรีบูนก็จะส่ายโงนเงนแล้วตกลงมาตาย ซึ่งหมายถึง สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุใหญ่

ที่มา : ธารา บัวคำศรี. "คีรีบูนในเหมืองถ่านหิน" สารคดี. 24, 288 (ก.พ. 2552) : 28-29.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป