เมื่อพูดถึงรองเท้านารี หลายคนคงรู้ว่าคือกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีสีสันสวยงาม รูปทรงแปลกตา จุดเด่นอยู่ที่กลีบดอกที่เป็นรูปถุงคล้ายหัวรองเท้าสตรี เรียกว่ากลีบกระเป๋า ทำให้เป็นที่มาของชื่อไทยและชื่อภาษาอังกฤษคือ Lady's slipper orchid รวมทั้งชื่อสกุลคือ Paphiopedilum

ในประเทศไทยมีรองเท้านารีในสกุล Paphiopedilum ประมาณ 15 ชนิด แต่ละชนิดแสดงออกถึงความสวยงามแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการประกวดรองเท้านารีเหมือนเวทีประกวดนางสาวไทย ถ้าดอกไหนได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการยอมรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้มูลค่าต้นนั้นๆ สูงจนอาจถึงหลักแสนบาท

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรองเท้านารีจึงจอมเจ้าเล่ห์ เนื่องจากมีกลไกการผสมเกสรตามธรรมชาติแสนเจ้าเล่ห์ ซึ่งกว่าจะได้ผล รองเท้านารีต้องจัดหาวิธีต่างๆ มายั่วยวนแมลง ได้แก่ ดอกมีขนาดใหญ่และมีสีสันสวยงามสะดุดตา สามารถดึงดูดแมลงในระยะไกล และดอกมีกลิ่นเหมือนกลิ่นอาหารของแมลงออกมาจากกลางดอก ทำให้แมลงเดินบนขอบกลีบกระเป๋า (ส่วนของถุงคล้ายหัวรองเท้าสตรี) เพื่อตามหาแหล่งที่มาของกลิ่นอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้ต่อมาแมลงพาดตกสู่ด้านในของกลีบกระเป๋า แมลงก็จะหาทางออก โดยก่อนออกจะเจอกับเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้ เมื่อแมลงออกมาได้จะมีเกสรเพศผู้บางส่วนติดหลังออกมา หลังจากนั้นแมลงจะบินออกจากดอกนี้เพื่อไปหาอาหารที่อื่นต่อไป และส่วนใหญ่จะหลงกลติดกับดักดอกใหม่ ทำให้ดอกใหม่เกิดการผสมเกสร

ที่มา : ศุภลักษณ์ ภูมิคง, อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์, อุบลวรรณ อุโพธิ์ และ ฮันซ์ แบนซิเกอร์. "รองเท้านารี สวยเหลือร้ายดอกไม้จอมเจ้าเล่ห์" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 12-13.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป