ผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของบริเวณอื่นๆ ทำให้สภาพภูมิอากาศของพื้นที่แถบอาร์กติกแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกวางแคริบู ซึ่งเป็นกวางสายพันธุ์ย่อยของกวางเรนเดียร์ ซึ่งมักอาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุนดราของทวีปอเมริกาเหนือ จนปัจจุบันจำนวนประชากรของพวกมันลดลงอย่างรวดเร็ว

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น เช่น
- การมาเยือนก่อนเวลาของฤดูใบไม้ผลิ ทำให้ฝูงกวางแคริบูเดินทางไปไม่ทัน ทำให้มันเข้าไปถึงแหล่งอาหารอย่างไม้พุ่มแตกยอดอ่อนสดใหม่ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารไม่ทัน
- ฤดูร้อนที่ก่อให้เกิดปริมาณพาหะนำโรคจำนวนมาก และโรคต่างๆ ที่สร้างปัญหาทั้งโรคระบาดและความเจ็บป่วยให้แก่ฝูงกวางแคริบู เมื่อความเจ็บป่วยมาเยือนทำให้พวกมันไม่สามารถออกหาอาหารได้ตามปกติ ไขมันในตัวที่สะสมไว้ก็ถูกนำมาใช้ก่อนถึงฤดูหนาว
- ฤดูใบไม้ร่วงมีฝนละอองน้ำแข็งที่ตกลงมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ไลเคนตามพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งหนา

ที่มา : ฐิตินันท์ ศรีสถิต. "กวางแคริบู (Caribou : Rangifer Tarandus)" สารคดี. 25, 298 (ธ.ค. 2552) : 33.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป