หอยนักล่าเกลียวเชือก (Diaphera prima Panha, 2010) จัดอยู่ในวงศ์ Diaperidae สกุล Diaphera พบได้เฉพาะในภาคตะวันออกของไทย ตามแนวเขาหินปูนในเขต อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มักพบอาศัยตามพื้นที่ชื้น มีเศษซากใบไม้ทับถมเน่าเปื่อย โดยเฉพาะในแนวเขาหินปูน ส่วนใหญ่หลบซ่อนอยู่ใต้ซากใบไม้ในตอนกลางวัน ออกล่าเหยื่อหลังฝนตกตอนที่มีอากาศชื้นและตอนกลางคืน โดยส่วนใหญ่มีเหยื่อเป็นหอยชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงหรือขนาดเล็กกว่า

ลักษณะพิเศษที่ได้ชื่อว่าหอยนักล่าเกลียวเชือก น่าจะมาจากมีลักษณะของตัวที่มองเห็นเหมือนเกลียวเชือกและมีฟันที่แหลมคมมาก สามารถกัดกินตัวอ่อนและไข่ของแมลง ทำให้ใช้ควบคุมแมลงโดยชีววิธี

ที่มา : สมศักดิ์ ปัญหา. "หอยนักล่าเกลียวเชือก ชนิดใหม่และวงศ์ใหม่ของโลก" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 11.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป