หลายคนคงยังไม่รู้จัก kleptospider เจ้าแมงมุมตัวเล็กๆ ที่อาศัยเกาะกับใยของแมงมุมตัวอื่นเพื่อหากินอาหาร

แมงมุมชนิดนี้มีขนาดเล็ก ความยาวตัวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ไม่สร้างใยของตัวเอง อาศัยเกาะอยู่กับใยของแมงมุมใยทองลายจุดเพื่อหาอาหาร บางใยมีแมงมุมชนิดนี้เกาะอยู่ถึงสิบตัว เมื่อมีแมลงมาติดที่ใยของแมงมุมใยทองลายจุด แมงมุมชนิดนี้จะได้อิ่มท้องไปด้วย จะพรางตัวจากแมงมุมใยทองลายจุด โดยเกาะอยู่แบบนิ่งๆ และเคลื่อนไหวเดินไปหาแมลงที่เป็นอาหารอย่างเบาๆ ทำให้แมงมุมใยทองลายจุดไม่สามารถรู้การเคลื่อนไหวของแมงมุมชนิดนี้ได้

ที่มา : บุปผา ผ่องศรี. "แมงมุมใยทองลายจุด" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 4-9.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป