ศูนย์ข้อมูลขององค์กร ถูกมองว่า เป็นแหล่งที่ใช้พลังงานอย่างมหาศาล เนื่องจากสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่

1. เซิร์ฟเวอร์  บริษัท ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ต คาดว่า ศูนย์ข้อมูลที่มีเซิร์ฟเวอร์ 2,500 เครื่อง จะใช้ไฟต่อเดือนเทียบเท่ากับการจ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือน 420,000 หลังต่อปี
2. สตอเรจ บริษัท ไอดีซี ประเมินว่า 37% ของการใช้ไฟฟ้า คือ สตอเรจ ปัญหาอยู่ที่การไม่มีประสิทธิภาพของสตอเรจ ที่ปกติจะมีการใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ย 45% ขณะที่ระบบเมนเฟรมเดิม สามารถใช้ประโยชน์ได้มากถึง 85%
3. ระบบทำความเย็น บริษัท การ์ดเนอร์ ระบุว่า ระบบปรับอากาศเดิมนั้น ต้องใช้พลังงาน 60% แต่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100% โดยทุกวัตต์พลังงานของเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานเพิ่มประมาณ 1-1.5 วัตต์

องค์กรต่างๆ จึงต้องเริ่มสร้างและใช้ศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยอาจทำได้ ดังนี้

1. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรสตอเรจที่มีอยู่ให้สูงสุด จำนวนพลังงานที่สตอเรจใช้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนไดรฟ์ที่ใช้ ไม่ใช่ปริมาณข้อมูลที่มีอยู่
2. การมองหาโซลูชั่นสตอเรจที่ใช้พลังงานต่ำกว่าและปล่อยความร้อนออกมาน้อย หรือที่สามารถกำหนดค่าเพื่อลดความต้องการความเย็นเพิ่มเติม ขณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและการรีไซเคิลด้วย
3. ลดปริมาณข้อมูลที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง สตอเรจมีประสิทธิภาพสูงไม่เพียงมีราคาแพง แต่ยังใช้พลังงานในปริมาณมาก การเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือ เช่น ที่เก็บข้อมูลถาวร การลดจำนวนและบีบอัดข้อมูลที่จัดเก็บในดิสก์ จะช่วยให้องค์กรสามารถลดปริมาณข้อมูลที่ต้องดำเนินการและจัดเก็บได้
4. มองหาเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง และ Thin provisioning เพื่อรวมระบบจำนวนมากที่ใช้เข้าด้วยกัน นอกจากเรื่องพลังงาน พื้นที่จัดวาง และการปรับปรุงระบบทำความเย็นแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้ ยังทำให้องค์กรสามารถกำหนดค่าใหม่ให้กับศูนย์ข้อมูล เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ชองการกำหนดค่าความเย็นที่สมดุลมากขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูล ยังสามารถลช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสตอเรจ ได้ดังนี้

1. ลดจุดร้อนของศูนย์ข้อมูล ชั้นวางสตอเรจและเซิร์ฟเวอร์ ควรได้รับการกำหนดค่าเป็นแถวร้อน แถวเย็น ใช้ความสามารถของระบบเสมือนจริงกำหนดค่าใหม่ให้กับฮาร์ดแวร์ พร้อมกับใช้การกำหนดค่าระบบทำความเย็นที่สมดุลมากขึ้น
2. ใช้ยุทธศาสตร์เสมือนจริง การจัดวางตำแหน่งจุดร้อนใหม่ โดยที่ไม่กระทบต่อระบบการทำงาน ใช้ประโยชน์ของตัวควบคุมและอินเทอร์เฟสเดียว รวมทั้งเพิ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น
3. รวมสตอเรจเข้าด้วยกัน ประเมินสตอเรจสำหรับอนาคตที่ต้องการและรวมเข้าด้วยกัน ใช้ประโยชน์จาก Thin provisioning เพื่อลดจำนวนความจุทางกายภาพที่ต้องการ ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ และพิจารณารวมศูนย์ระบบบสตอเรจที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ความเย็น และพื้นที่จัดวาง
4. ปรับใช้บริการที่สามารถออกแบบโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ปรับใช้ระบบเสมือนจริงและกำจัดอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน
5. ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ค้า ตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมซัพพลายเชนมากน้อยเพียงใด มีโรดแมพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังหรือไม่

สรุปความจาก: ทวีศักดิ์ แสงทอง. "สตอเรจของคุณช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร" ส่งเสริมเทคโนโลยี 34, 196 (ม.ค. 2551) : 93-95.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป