หลายคนอาจสงสัยแมงมุมมีการจับคู่ผสมพันธุ์กันอย่างไร ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมงมุมใยทองลายจุด

แมงมุมใยทองลายจุดเพศผู้จะอาศัยอยู่กับใยของแมงมุมเพศเมียรอจนกว่าแมงมุมเพศเมียโตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์

แมงมุมเพศเมียจะสร้างใยที่มีขนาดใหญ่กว่าแมงมุมเพศผู้สร้างมาก จะสร้างใยขนาดประมาณ 0.8-1 เมตร ในขณะที่เพศผู้สร้างใยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 เมตร เพศผู้จะอาศัยอยู่กับใยของตัวเองในระหว่างยังไม่เป็นตัวเต็มวัย เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแมงมุมเพศผู้จะไปอาศัยอยู่กับใยของแมงมุมเพศเมีย เพื่อรอจนกว่าแมงมุมเพศเมียโตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์ แล้วจะเข้าไปหาแมงมุมเพศเมียเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์

ที่มา : บุปผา ผ่องศรี. "แมงมุมใยทองลายจุด" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 4-9.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป