แมงมุมใยทองลายจุด (Nephila antipodiana) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Batik Golden Web Spider จัดเป็นแมงมุมใยกลม (Orbweb spider) อยู่ใน Family Nephilidae เส้นใยมีสีเหลืองทอง จึงได้ชื่อว่าแมงมุมใยทอง หรือเรียกว่า Golden Web Spider

เมื่อมองไปตามถนนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตรงบริเวณต้นไม้หรือสายไฟริมถนน จะพบใยออกสีเหลืองทองขนาดตั้งแต่เล็กเท่าจานข้าวจนถึงใหญ่เท่าโต๊ะญี่ปุ่น เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะพบเจ้าของใยคือ แมงมุมใยทองลายจุดเพศเมีย ซึ่งจะอยู่ตรงกลางใย ในใยเดียวกันบริเวณใกล้กับแมงมุมเพศเมียเกาะอยู่ ส่วนใหญ่จะมีแมงมุมใยทองลายจุดเพศผู้เกาะอยู่

ที่มา : บุปผา ผ่องศรี. "แมงมุมใยทองลายจุด" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 4-9.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป