คณะนักวิจัยจาก University of Southern California ค้นพบตัวกระตุ้นที่ทำให้ไวรัสตับอักเสบชนิด C สามารถเข้าสู่เซลล์ตับ ทำให้เข้าใจว่าไวรัสนี้เริ่มทำลายตับได้อย่างไร

จากเผยแพร่ในวารสาร Journal of Biological Chemistry ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2012 ในชื่อเรื่อง Transient activation of the P13K-AKT pathway by hepatitis C virus to enhance viral entry คณะนักวิจัยค้นพบว่าในระยะแรกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C ไวรัสจับกับตัวรับ (receprtors) ที่อยู่บนผิวเซลล์ตับและกระตุ้นโปรตีน P13K และ AKT ซึ่งเป็นโปรตีนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์และขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ทำให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้

เป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อขบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ตับถูกกระตุ้นอย่างต่อนื่อง เซลล์ตับอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้

ที่มา : University of Southern California - Health Sciences (2012, December 12). Researchers find clue to how Hepatitis C virus harms liver. ScienceDaily. Retrieved September 5, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121212102936.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป