จากเผยแพร่ในวารสาร Journal of Nutrition คณะนักวิจัยนำโดย Song-Yi Park จาก University of Hawaii Cancer Center ค้นพบว่าการกินผักและผลไม้มากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิง

คณะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมจากผู้สูงอายุ 185,885 คน เป็นเวลา 12.5 ปี ในจำนวนนี้ 581 คน วินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (152 คนเป็นผู้หญิง และ 429 คนเป็นผู้ชาย) หลังจากศึกษาตัวแปรต่างๆ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เช่น อายุ คณะนักวิจัยพบว่าผู้หญิงชอบกินผักและผลไม้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงชอบกินผักสีเหลืองส้มมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 52% น้อยกว่าผู้หญิงไม่ชอบกินผักสีเหลืองส้ม

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงชอบกินวิตามิน A, C และ E มากที่สุด มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้อยที่สุด ที่น่าสนใจไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกินผักผลไม้กับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในผู้ชาย

การศึกษาเพิ่มเติมยังต้องการ เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมการชอบกินผักผลไม้ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจึงจำกัดเฉพาะผู้หญิง

ที่มา : University of Hawaii Cancer Center (2013, August 23). Higher intake of fruits and vegetables may reduce the risk of bladder cancer in women. ScienceDaily. Retrieved September 3, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130823094307.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป