การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 10 คำถาม ที่ต้องรู้

คำถามที่ 1: สาเหตุของโลกร้อน
ชั้นบรรยากาศของโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ทำให้รังสีอินฟราเรดที่ส่องมายังโลกแทนที่ควรจะสะท้อนออกนอกโลก กลับถูกเก็บสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศ ทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ

คำถามที่ 2: ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซที่สำคัญ คือ
1.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 53%
2.ก๊าซมีเทน 17%
3.ก๊าซโอโซน 13%
4.ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 12%
5.ก๊าซ CFC 5%

คำถามที่ 3: ใครคือผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ
1.โรงงานอุตสาหกรรม 40%
2.อาคาร สำนักงาน ศูนย์การค้า และที่พักอาศัย 31%
3.การขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ 22%
4.เกษตรกรรม 4%

คำถามที่ 4: ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด
ข้อมูลจาก World Resources 2005 เผยรายชื่อและตัวเลขประเทศที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด 5 อันดับ
1.สหรัฐอเมริกา 5,762 ล้านตัน
2.จีน 3,474 ล้านตัน
3.รัสเซีย 1,540 ล้านตัน
4.ญี่ปุ่น 1,225 ล้านตัน
5.อินเดีย 1,008 ล้านตัน
ขณะที่ไทยมีตัวเลขการปล่อยก๊าซ 172 ล้านตัน

คำถามที่ 5: ทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นเพียงใด
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส

คำถามที่ 6: น้ำแข็งละลายมากน้อยเพียงไหน
ตัวอย่างชายขอบของทวีปแอนตาร์กติกาซีกโลกใต้ มีพื้นที่ 17-20 ล้าน กม. ในฤดูหนาว ได้ถูกลดลงเหลือ 3-4 ล้าน กม. ในฤดูร้อน

คำถามที่ 7: เมื่อน้ำแข็งละลายมากขึ้น น้ำทะเลยิ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ปกติพื้นผิวน้ำแข็งขั้วโลกทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 90% เมื่อพื้นที่น้ำแข็งลดลง การสะท้อนความร้อนก็ลดลงด้วย

คำถามที่ 8: ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืดที่เราใช้มีที่มาจากน้ำแข็งจริงหรือไม่
75% ของแหล่งน้ำจืดที่เราใช้สะสมอยู่ในรูปน้ำแข็ง

คำถามที่ 9: ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญใดบ้าง
ตัวอย่างผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เช่น ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง ไฟไหม้ป่ารุนแรง พายุหมุนในทะเลถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น ฝนตกหนัก การระบาดของเชื้อโรค

คำถามที่ 10: พิธีสารเกียวโต มีสาระสำคัญอย่างไร
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ปี ค.ศ.1997 ซึ่งสมาชิกร่วมลงนาม 186 ประเทศ และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ค.ศ.2005 โดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 41 ประเทศ ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าปี ค.ศ.1990 5% ภายในปี ค.ศ.2012 และ 75% ภายในปี ค.ศ.2050


ที่มา : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. "10 คำถาม โลกร้อนที่คุณต้องรู้" สารคดี. 23, 265 (มี.ค. 2550) : 136-152.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป