จากเผยแพร่ในวารสาร Science Express คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Steve Withers จาก University of British Columbia พัฒนายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ

โดยปกติไวรัสไข้หวัดใหญ่อาศัยโปรตีน hemagglutinin เพื่อเข้าสู่เซลล์ที่แข็งแรง แล้วจึงเพิ่มจำนวนภายในเซลล์นั้น หลังจากนั้นเพื่อแพร่กระจายไวรัสที่เพิ่มขึ้นใหม่ไปยังเซลล์ที่แข็งแรงอื่น ไวรัสอาศัยเอนไซม์ neuraminidase

ยานี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase โดยทำหน้าที่คล้ายลูกกุญแจที่หักและค้างอยู่ในแม่กุญแจ ทำให้แม่กุญแจใช้งานไม่ได้ เมื่อทดสอบกับหนูที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่รุนแรง ยาใหม่นี้สามารถรักษาหนูได้เป็นผลสำเร็จ

ที่มา : University of British Columbia (2013, February 21). New flu drug stops drug-resistant strains of virus in its tracks. ScienceDaily. Retrieved September 3, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130221143904.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป