จากเผยแพร่ในวารสาร Science คณะนักวิจัยที่มี Masahiro Niikura และ Nicole Bance จาก Simon Fraser University ร่วมคณะ ค้นพบสารประกอบมีประสิทธิภาพกำจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่

สารประกอบนี้ขัดขวางเอนไซม์ neuraminidase ไม่ให้เอนไซม์สามารถย่อย sialic acid ทำให้ไวรัสที่สร้างขึ้นใหม่ไม่สามารถออกจากเซลล์ติดเชื้อและแพร่กระจายโรค นอกจากนี้สารประกอบนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่ายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้ในปัจจุบัน (Relenza) เพราะสามารถละลายในน้ำได้ ทำให้สารประกอบสามารถให้โดยการกินทางปาก สามารถเข้าไปกำจัดไวรัสที่กำลังเพิ่มจำนวนที่คอได้ ข้อเสียเปรียบนี้ทำให้ยา Relenza ไม่นิยมใช้เท่ายา Tamiflu ถึงแม้ไวรัสดื้อต่อยา Relenza ไม่บ่อย ข้อดีอีกอย่างของสารประกอบนี้คือมีโครงสร้างคล้าย sialic acid มากกว่ายา Tamiflu ทำให้คณะนักวิจัยคาดว่าจะทำให้ไวรัสยากมากที่จะปรับตัวไปหายาตัวใหม่

ที่มา : Simon Fraser University (2013, February 21). Influenza study: Meet virus' new enemy. ScienceDaily. Retrieved September 2, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130221194241.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป