คณะนักวิจัยนำโดย Jeff Bloomquist จาก University of Florida พัฒนายาฆ่าแมลงที่กำจัดเฉพาะยุงพาหะโรคมาลาเรีย ตามที่เผยแพร่ในวารสาร Pesticide Biochemistry and Physiology

คณะนักวิจัยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาสารประกอบโดยเลียนแบบโมเลกุลของเอนไซม์ acetylcholinesterase ของยุงพาหะโรคมาลาเรีย เพื่อขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในระบบประสาท ผลก็คือยุงพาหะโรคมาลาเรียตายในที่สุด

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบเปรียบเทียบสารประกอบ 8 ชนิดกับยาฆ่าแมลงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีเอนไซม์ acetylcholinesterase เป็นเป้าหมาย ผลปรากฏว่าสารประกอบเหล่านี้มีฤทธิ์ฆ่ายุงได้น้อยกว่ายาฆ่าแมลง แต่สารประกอบเหล่านี้กำจัดยุงได้จำเพาะเจาะจงกว่า นอกจากนี้สารประกอบเหล่านี้ไม่เป็นพิษอย่างชัดเจนต่อผึ้งและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

คณะนักวิจัยยังต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สารประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่ายุงได้ดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ที่มา : University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (2013, May 24). Research aims for insecticide that targets malaria mosquitoes. ScienceDaily. Retrieved September 2, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130524103535.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป