จากเผยแพร่ในวารสาร Water Science and Technology: Water Supply คณะนักวิจัยจาก University of Sheffield ค้นพบว่าแบคทีเรียที่ทั่วไปอยู่ในน้ำดื่มทำให้แบคทีเรียก่อโรคเจริญได้

นักวิจัยแยกแบคทีเรีย 4 ชนิดจากก๊อกน้ำในเมือง Sheffield (สองชนิดพบได้ทั่วไปในน้ำดื่มทุกที่ หนึ่งชนิดไม่ได้พบทั่วไป หนึ่งชนิดพบเฉพาะในเมือง Sheffield) แล้วนักวิจัยผสมแบคทีเรียเหล่านี้ในส่วนผสมต่างๆ กัน และพบว่าเมื่อแยกแบคทีเรียแต่ละชนิดออกมาไม่มีแบคทีเรียชนิดใดเลยสามารถกลายเป็น biofilm (ชั้นของแบคทีเรียซึ่งสร้างอยู่ที่พื้นผิวภายในท่อน้ำ) ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด ผสมกับแบคทีเรีย Methylobacterium แบคทีเรียเหล่านี้สามารถสร้าง biofilm ภายใน 72 ชั่วโมง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงว่าแบคทีเรีย Methylobacterium กำลังทำหน้าที่เหมือนสะพานช่วยให้แบคทีเรียอื่นๆ สามารถเกาะบนพื้นผิวและกลายเป็น biofilm และเป็นไปได้ว่าต้องมีแบคทีเรียชนิดอื่นอีกที่ทำหน้าที่อย่างนี้ ดังนั้นเป็นไปได้ที่จะควบคุมหรือป้องกันการสร้าง biofilm ในการประปา โดยมีแบคทีเรียเหล่านี้เป็นเป้าหมาย ทำให้ลดการใช้สารเคมีในปริมาณสูงในการบำบัดน้ำ

ที่มา : University of Sheffield (2013, August 14). Bacteria commonly found in drinking water creates conditions which enable other -- potentially harmful -- bacteria to thrive. ScienceDaily. Retrieved September 2, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130814124347.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป