จากเผยแพร่ในวารสาร Biotechnology and Bioengineering นักวิจัยจาก University of Missouri ใช้ไวรัสและคลอรีน ในการกำจัด biofilms (ชั้นของแบคทีเรียที่เจริญอยู่ตามพื้นผิวที่แข็ง)

ข้อดีของการใช้ไวรัสคือว่าไวรัสสามารถกำจัดแบคทีเรียก่อโรคได้อย่างจำเพาะเจาะจง โดยไม่มีผลต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ (ใช้ในการกำจัดสิ่งไม่มีประโยชน์ (waste) ในโรงบำบัดน้ำเสีย)

แบคทีเรียใน biofilm ยากที่จะกำจัด คลอรีนจะกำจัดเพียงเปลือกนอกของแบคทีเรีย แต่ภายในต้องอาศัยไวรัสในการกำจัดเพราะไวรัสแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมดของโคโลนีของแบคทีเรีย คณะนักวิจัยพบว่าจะประสบผลสำเร็จสูงสุดในการกำจัด biofilms ถ้าใช้ไวรัสรวมกับคลอรีน เมื่อใช้ไวรัสอย่างเดียวกำจัด biofilms ได้ 89% ในขณะที่ใช้คลอรีนอย่างเดียวกำจัดได้เพียง 40%

ที่มา : University of Missouri-Columbia (2012, September 24). Viruses help scientists battle pathogenic bacteria and improve water supply. ScienceDaily. Retrieved September 2, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120924145145.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป