เรียนรู้วิธีดูแลรถ กับ Honda Green Way เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน ผ่านขั้นตอนง่าย 4 ขั้นตอน

1.หมั่นดูแลและตรวจเช็คสภาพรถ ช่วยลดไอเสียที่รถปล่อยออกมา แถมประหยัดน้ำมันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์

2.ขับรถถูกวิธีช่วยประหยัดน้ำมัน
- เริ่มจากการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
- ทางเดียวกันไปด้วยกัน
- ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้หากไม่จำเป็น
- เลี่ยงการบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น

3.ล้างรถก็ช่วยโลกได้
- รถยนต์ที่วิ่งในเมืองอาจจะล้าง เพียง 2 ครั้ง ต่อเดือน เพราะการลดความถี่ในการล้างรถก็ช่วยเราประหยัดน้ำได้มาก
- เลี่ยงการใช้สายยางล้างรถเพราะทำให้สิ้นเปลืองน้ำถึง 150 แกลลอน ลองเปลี่ยนมารองน้ำใส่ถัง แล้วใช้ผ้าจุ่มน้ำในถังแทนเพียง 15 แกลลอน และน้ำที่เหลือก็สามารถนำไปรถต้นไม้ได้

4.เลือกใช้พลังงานให้เหมาะสม
การเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมองหาพลังงานชีวภาพเพื่อเป็นตัวช่วยในยุคน้ำมันแพง


ที่มา : "วิธีดูแลรถ ช่วยลดโลกร้อน" สารคดี. 24, 286 (ธ.ค. 2551) : 90.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป