จากเผยแพร่ในวารสาร PLOS ONE คณะนักวิจัยนำโดยนักวิจัยจาก RIKEN ค้นพบตัวตรวจจับสำหรับ real-time PCR ที่มีประสิทธิภาพ

Eprobe เป็นดีเอ็นเอสายสั้น ซึ่งมีสีเรืองแสง 2 สี ติดอยู่ที่นิวคลีโอไทด์เดียวกัน ระหว่างปฏิกิริยาการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ (DNA amplification reaction) Eprobe จะจับกับสายดีเอ็นเอที่สร้างขึ้นใหม่ และปล่อยแสงที่เข้มออกมา ทำให้นักวิจัยสามารถตรวจจับปฏิกิริยาการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอได้ในทันที (real-time) ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้ Eprobe เพื่อตรวจจับการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ของ human EGFR และยีนมะเร็ง KRAS และนักวิจัยแสดงว่า Eprobe มีข้อดีเหนือตัวตรวจจับอื่นๆ คือ 1. มีการลดการรบกวนจาก background ที่มีลักษณะจำเพาะ 2. ทำให้การจับกันของดีเอ็นเอแน่นขึ้น (enhanced DNA-binding affinity) และ 3. มีอัตราการเกิดผลบวกปลอมที่ต่ำมาก

ที่มา : RIKEN (2013, August 7). New highly efficient molecular probe for real-time PCR monitoring and genetic testing. ScienceDaily. Retrieved September 2, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130807204704.htm 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป