ปัจจุบันเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบจะทราบโดยการระบุไว้ที่ข้างขวดของบริษัทผู้ผลิต แต่ไม่ได้ระบุว่าคาเฟอีนได้มาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นมา

ตามที่เผยแพร่ในวารสาร Analytical Chemistry คณะนักวิจัยนำโดย Maik A. Jochmann ค้นพบวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว (ใช้เวลา 15 นาที) ในการทดสอบแหล่งของคาเฟอีนว่าได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นมา โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า stable-isotope analysis เทคนิคดังกล่าวแยกได้โดยดูการใช้ธาตุคาร์บอนที่ต่างไอโซโทป (isotope) กันระหว่างคาเฟอีนที่ได้จากพืชและคาเฟอีนที่ได้จากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ที่มา : American Chemical Society (2012, March 7). That caffeine in your drink -- is it really 'natural?'. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307145821.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป