ตามที่เผยแพร่ในวารสาร Agricultural and Food Chemistry คณะนักวิจัยนำโดย Encarna Aguayo ค้นหาว่าน้ำแตงโมที่มีกรดอะมิโน L-citrulline ในปริมาณสูงมีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร

คณะนักวิจัยดังกล่าวทำการทดสอบโดยให้อาสาสมัครดื่มน้ำแตงโมธรรมชาติ น้ำแตงโมที่มี L-citrulline ปริมาณสูง และเครื่องดื่มควบคุมที่ไม่มี L-citrulline 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย ผลปรากฏว่าทั้งน้ำแตงโมธรรมชาติและที่มี L-citrulline ปริมาณสูง ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อของอาสาสมัคร ถึงอย่างไรก็ตาม L-citrulline ในน้ำแตงโมธรรมชาติอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่า

ที่มา : American Chemical Society (2013, August 14). Watermelon juice relieves post-exercise muscle soreness. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130814124907.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป