คณะนักวิจัยจาก University of Milan ซึ่งนำโดย Daniele Daffonchio ค้นพบว่าเมื่อพืชอยู่ในสภาพที่ขาดน้ำ แบคทีเรียรอบๆ รากพืชช่วยให้พืชสามารถเจริญได้ ตามที่เผยแพร่ในวารสาร PLOS ONE

คณะนักวิจัยดังกล่าวทำการทดลองโดยปลูกต้นพริกไทยในสภาพที่มีปริมาณน้ำจำกัดและวิเคราะห์แบคทีเรียรอบๆ ราก และค้นพบว่าสภาพที่แห้งแล้งเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่อยู่รอบๆ ราก ซึ่งมีความสามารถเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชและการผลิตชีวมวล (biomass production) ถึง 40%

ที่มา : Public Library of Science (2012, October 31). Desert farming forms bacterial communities that promote drought resistance. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121031214140.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป