นักวิจัยค้นพบยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพกลุ่มหนึ่ง ซึ่งให้ผลต่อต้านเชื้อไวรัสที่สำคัญหลายชนิด

ยาต้าน human rhinovirus ก่อนหน้านี้ให้ผลต่อต้านไวรัสและก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ดี เหลือเพียงยาชนิดเดียวอยู่ในขั้นการทดสอบทางคลินิก ดังนั้นคณะนักวิจัยซึ่งนำโดย Angus MacLeod จึงค้นหายาต้านไวรัสใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

จากเผยแพร่ในวารสาร ACS Medicinal Chemistry Letters คณะนักวิจัยดังกล่าวค้นพบยากลุ่มที่ให้ผลต่อต้านเชื้อ human rhinovirus Coxsackie virus poliovirus และ enterovirus-71 โดยยากลุ่มนี้มีผลต่อต้านเชื้อไวรัสโดยไปยับยั้งขั้นตอนการเพิ่มจำนวนของไวรัส

ที่มา : American Chemical Society (2013, June 26). Toward broad-spectrum antiviral drugs for common cold and other infections. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130626142942.htm

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป