การค้นพบนี้เผยแพร่ในวารสาร PNAS ซึ่งมีนักวิจัยจาก Dartmouth College นำทีม

โดยปกติสภาวะที่แสงแดดน้อยเกินไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของแสง ทำให้พืชเกิดการตอบสนองโดยใช้พลังงานแสงเพื่อการสังเคราะห์แสงและป้องกันจากแดดเผาจากแสงแดดที่รุนแรง พืชตอบสนองโดยการควบคุมผ่านการแสดงออกของยีนในนิวเคลียสและขบวนการต่างๆ ภายในเซลล์หลายขบวนการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามขบวนการเหล่านี้ยังไม่เข้าดี

ในการวิจัยครั้งนี้คณะนักวิจัยแสดงว่ากลุ่มของ transcription factors ที่ชื่อ Heat Shock Transcription Factors มีหน้าที่ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง (ตั้งแต่แสงที่เหมาะกับการสังเคราะห์แสงจนถึงแสงแดดที่รุนแรง) โดยกลุ่มของ transcription factors นี้เป็นโปรตีนซึ่งควบคุมผ่านยีนหลายยีน เพื่อกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ซึ่งมีหน้าที่กำจัดพิษจากโมเลกุลที่เป็นอันตรายที่เกิดจากแสงแดดที่รุนแรง

ที่มา : Dartmouth College (2013, August 6). How plants avoid sunburn: Findings could lead to crops with increased protection from bright light and enhanced photosynthesis. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130806132939.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป