แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่สามารถกำจัดด้วยยาปฏิชีวนะ แต่คณะนักวิจัยที่นำโดย Vesselin Paunov ค้นพบวิธีใหม่ใช้กำจัดแบคทีเรียเหล่านี้ ตามที่เผยแพร่ในวารสารของ American Chemical Society

แรงบันดาลใจของคณะนักวิจัยเป็นแอนติบอดี โดยปกติระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผลิตแอนติบอดีเมื่อถูกจู่โจมด้วยแบคทีเรีย และแอนติบอดีเหล่านี้จับที่ผิวของแบคทีเรีย และกระตุ้นหลายกิจกรรมในระบบภูมิคุ้มกันให้ทำลายแบคทีเรีย

วิธีใหม่ดังกล่าวคือการใช้สารแขวนลอยของอนุภาคแอนติบอดี (colloid antibody particles) ในการกำจัดแบคทีเรีย ที่น่าสนใจอนุภาคแอนติบอดีเหล่านี้สามารถได้รับการออกแบบให้จดจำและกำจัดแบคทีเรียเฉพาะที่สนใจเท่านั้น

ที่มา : American Chemical Society (2013, April 24). Fighting bacteria with new genre of antibodies. ScienceDaily. Retrieved August 24, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130424112314.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป