จากเผยแพร่ในวารสาร Science คณะนักวิจัยจาก Michigan State University แสดงว่าการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียจากยุงไปยังคนสามารถยับยั้งโดยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Wolbachia โดยแบคทีเรียชนิดนี้จะทำหน้าที่คล้ายวัคซีนป้องกันยุงจากเชื้อมาลาเรีย

ที่น่าสนใจการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกที่แสดงว่าเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia สามารถอยู่อย่างคงที่กับยุง Anopheles stephensi ซึ่งเป็นพาหะของโรคมาลาเรียที่สำคัญ โดยทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการแสดงว่าเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia สามารถอยู่อย่างไรกับยุง Anopheles stephensi และยุงชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia ไปยังประชากรยุงทั้งหมดอย่างไร นอกจากนี้นักวิจัยยังแสดงว่าแบคทีเรีย Wolbachia สามารถป้องกันยุงเหล่านี้จากการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียไปสู่คน

ข้อดีของวิธีใช้เชื้อแบคทีเรีย Wolbachia กับประชากรยุงคือเป็นไปได้ว่าการแพร่กระจายเชื้อกับประชากรยุงไม่จำเป็นต้องทำซ้ำเหมือนกับการใช้ยาฆ่าแมลงหรือวัคซีน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้ควบคุมโรคมาลาเรีย

ที่มา : Michigan State University (2013, May 9). Using bacteria to stop malaria. ScienceDaily. Retrieved August 23, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130509142106.htm  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป