วัคซีน PfSPZ พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจาก Sanaria Inc., of Rockville, Md และคณะนักวิจัยจาก National Institute fo Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIH เป็นผู้นำในการทดสอบทางคลินิก

วัคซีนชนิดนี้เป็นเชื้อ Plasmodium falciparum ในระยะ sporozoite ที่มีชีวิตและทำให้อ่อนลง

ผลการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 1 แสดงว่าวัคซีนชนิดนี้ปลอดภัย สามารถกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีและ T-cell ที่มากกว่าเมื่อใช้วัคซีนในปริมาณที่สูงขึ้น และสามารถป้องกันโรคมาลาเรียได้มากขึ้นเมื่อใช้วัคซีนในปริมาณที่สูงขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Science

ที่น่าสนใจวัคซีนนี้เมื่อทดสอบจะให้ทางเส้นเลือด (intravenous) ซึ่งผลการทดลองก่อนหน้านี้แสดงว่าเมื่อให้วัคซีนทางผิวหนัง (intradermal) และใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ให้ผลคือมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันน้อยกว่าทางเส้นเลือด

แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ความเป็นไปได้ในการป้องกันเชื้อ Plasmodium สายพันธุ์อื่นๆ และระยะเวลาในการป้องกันโรคได้นานเท่าไร นอกจากนี้เมื่อเพิ่มขนาดของวัคซีนให้มากขึ้น โดยให้ทางใต้ผิวหนังและผิวหนังจะให้การป้องกันเหมือนในการศึกษาครั้งนี้หรือไม่

ที่มา : NIH/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2013, August 8). Investigational malaria vaccine found safe and protective. ScienceDaily. Retrieved August 23, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130808142144.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป