โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งมีคณะนักวิจัยจาก University of South Florida เป็นหัวหน้า ค้นพบว่ายา ELQ-300 ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม quinolone แสดงผลการทดลองในขั้นก่อนคลินิกว่าสามารถป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค และไม่ทำให้เกิดการดื้อยาอย่างรวดเร็วกับเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่สำคัญๆ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนต่ำในการผลิตกว่ายาต้านมาลาเรียอื่นๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน

ยาตัวนี้เป็นยาตัวแรกที่สามารถฆ่าเชื้อมาลาเรียใน 3 ระยะของวงชีวิต ดังนั้นยาตัวนี้ไม่เพียงรักษาและป้องกันคนป่วย แต่ยังขัดขวางการแพร่กระจายของมาลาเรียจากยุงไปยังคน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ว่าโรคมาลาเรียจะหมดไปโดยสิ้นเชิง

ยา ELQ-300 ได้รับการออกแบบให้มีเป้าหมายเป็นกลุ่มโปรตีนใน mitochondria (แหล่งผลิตพลังงาน) ของเชื้อมาลาเรียเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผลต่อ mitochondria ของคน และออกฤทธิ์โดยใช้ปริมาณยาต่ำ ทำให้ราคายาที่ใช้ในการรักษามีราคาถูก

ขณะนี้ยา ELQ-300 อยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิก การค้นพบครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Science Translational Medicine

ที่มา :  University of South Florida (USF Health) (2013, March 20). Discovery of new drug to combat malaria. ScienceDaily. Retrieved August 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2013/03/130320142709.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป