การศึกษาวิจัยครั้งนี้สนับสนุนความเห็นของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ห้ามใช้ยาฆ่าแมลง neonicotinoid 3 ชนิด เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยาฆ่าแมลงเหล่านี้มีผลต่อการตายของผึ้ง โดยเป็นผลงานวิจัยของ University of Nottingham ซึ่งมี Dr. Reinhard Stoger เป็นหัวหน้าคณะ โดยทำการศึกษาวิจัยในสถานที่จริง (field realistic condition) และแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสเพียงเล็กน้อยต่อยาฆ่าแมลง neonicotinoid ชนิด imidacloprid มีผลต่อการทำงานของบางยีนของผึ้ง

นักวิจัยชี้ให้เห็นว่าเพื่อต่อสู้กับยาฆ่าแมลงเซลล์ของผึ้งตัวอ่อนต้องทำงานเพิ่มขึ้นและเพิ่มการทำงานของยีนเกี่ยวข้องในการทำลายสารพิษ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อยีนเกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังงานในการทำงานของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่รู้กันว่าลดอายุขัยของแมลงหวี่และโอกาสของตัวอ่อนในการอยู่รอดกลายเป็นตัวแก่

ที่มา :  University of Nottingham (2013, July 2). Insecticide causes changes in honeybee genes, research finds. ScienceDaily. Retrieved August 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2013/07/130702100600.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป