ยาปฏิชีวนะใหม่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจาก University of Adelaide ที่มีศาสตราจารย์ Andrew Abell เป็นหัวหน้าคณะ โดยทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า biotin protein ligase ที่มีหน้าที่ในขบวนการเมตาบอลิซึม (ขบวนการเผาผลาญ) ทำให้วงจรชีวิตของแบคทีเรียเสียไป ซึ่งต่างจากยาปฏิชีวนะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันที่ไปขัดขวางเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย

ผลการศึกษาเบื้องต้นแสดงว่ายาปฏิชีวนะใหม่นี้อาจมีประสิทธิภาพขัดขวางแบคทีเรียซึ่งก่อโรคหลายโรครวมทั้งวัณโรค ซึ่งยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่มีใช้ในปัจจุบันรักษาไม่ได้ผล แต่ขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษากับสัตว์ทดลอง

ผลการวิจัยครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Chemical Science ปี 2013

ที่มา : University of Adelaide (2013, July 3). Novel chemistry for new class of antibiotic. ScienceDaily. Retrieved August 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2013/07/130703100918.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป