บันทึกช่วยจำในงานวิจัย เป็นการบันทึกความคิด ผลการทดลอง ข้อสังเกต ผลลัพธ์ และกระบวนการในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์หลักของบันทึกช่วยจำในงานวิจัยคือการบันทึกสิ่งที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร โดยบันทึกเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ ประโยชน์ของบันทึกช่วยจำในงานวิจัย คือ ผู้ประดิษฐ์สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้พิสูจน์สิทธิในศาลเวลาเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนผู้ร่างคำขอรับสิทธิบัตรสามารถนำสิ่งที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบการร่างข้อถือสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรได้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

{pdf=http://www.nstda.or.th/attachments/13009_20130710-Lab-notebook.pdf|700|900}

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป