ถอดรหัสกลไกเซลล์ประสาทเพื่อความทรงจำระยะยาว

news-sci-tech-luly-im-01

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Gladstone ได้ถอดรหัส การทำงานของ Activity-regulated cytoskeleton associated proteins หรือ โปรตีน Arc ซึ่งควบคุมกิจกรรมของเซลล์ประสาท และกุมความลับด้านความสามารถในการจำของสมอง ซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นความเข้าใจ ใหม่ ในการศึกษาการทำงานในระดับโมเลกุล

ทีมวิจัยนำโดย Steve Finkbeiner นักวิจัยอาวุโส จากสถาบัน Gladstone และยังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้านประสาทและสรีรวิทยาจาก University of California, San Francisco (UCSF) Dr. Finkbeiner กล่าวว่า เมื่อศึกษา ลึกลงไปในการทำงานภายในจุดประสานประสาท (Synapse) ซึ่งเป็นจุดที่คอยประมวลผลและส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทพบว่า ถึงแม้ว่าจุดประสานประสาทสามารถสร้างขึ้นหรือเกิด การเสื่อมสลายตลอดการใช้ชีวิต แต่ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้น ระหว่างการพัฒนาสมองในช่วงต้น และจุดประสานประสาทที่ ใช้งานมากจะมีความแข็งแรงมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ สร้างความทรงจำใหม่ อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นเซลล์ประสาท ที่มากเกินไปอาจมีผลอันตรายและนำไปสู่อาการชัก ฉะนั้นจะต้องคอยตรวจสอบเสมอ

Champions of Change

news-sci-tech-july-2013-im-02

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556  รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้นำและองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็น “Champions of Change” ในการใช้งานและสนับสนุนการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งพิมพ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโลก

โปรแกรม“Champions of Change” เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของ ประธานาธิบดีโอบามาที่ชื่อว่า Winning the Future initiative" ที่ให้ความสำคัญกับ ปัจเจกบุคคล ธุรกิจและองค์กร ที่มีความโดดเด่นและมีผลงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ใช้วิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่น่าสนใจหลายร้อยคนในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ biomedicine โบราณคดี ดาราศาสตร์ และการเขียนใน สาขาต่างๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวน 13 คนที่ได้รับ เลือกจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ โดยให้ข้อมูลและสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบและได้มีการนำไปใช้โดย นักนวัตกรรม นักวิจัยและผู้ประกอบการ ในพิธีมอบรางวัล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแชมป์เปี้ยนได้รับเชิญให้นำเสนอประเด็นสำคัญของโครงการและความคิดริเริ่มที่สนับสนุน “การเปิดเผย” ให้เห็นถึงการละเลยการใช้ผลการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ซึ่งงานหลายชิ้นสามารถนำไปต่อยอดสนับสนุน การเปิดเผยข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะได้ต่อไป

ประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยการริเริ่มโครงการ ConnectED เพื่อนำนักเรียนอเมริกันเข้าสู่ยุคดิจิตอล

news-sci-tech-july-2013-im-03

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีโอบามาได้แถลงถึงข้อมูลโครงการ ConnectED ซึ่งจะผลักดันให้นักเรียนอเมริกันร้อยละ 99 มีบรอดแบนด์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องไปยัง Federal Communications Commission (FCC) หรือคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับ E-rate program (โครงการบริการเงินทุนสากลแก่โรงเรียนและห้องสมุด) ภายใต้การสนับสนุนในโครงการ ConnectED

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโอบามายังสั่งการให้รัฐบาลกลางบริหารเงินทุนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและระบบการสื่อสาร ซึ่งนำไปสู่ห้องเรียนและผู้สอนที่มีความรู้ในการนำไปใช้ รวมถึงเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐบาล ชุมชน และโรงเรียน โดยการริเริ่มโครงการนี้ไม่ต้องการความเห็นชอบจากสภาฯ

สารประกอบในนำมันมะกอกที่มีฤทธ์ทำให้คันคออาจสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

news-sci-tech-july-2013-im-04แพทย์และนักโภชนาการได้ทำการศึกษาประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนต่อสุขภาพ รวมถึงการลด ความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ การวิจัยล่าสุดในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์ก 1,880 คน พบว่า ผู้สูงอายุที่กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนสม่ำเสมอเป็นเวลากว่า 14 ปี เป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ กินประมาณร้อยละ 32 ถึง 40

นักวิจัยเชื่อว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยปกติคนที่กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน สม่ำเสมอจะบริโภคน้ำมันมะกอกมากถึง 50 มิลลิลิตรต่อวัน หรือประมาณ 5 ถ้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ นักวิจัยคาดเดาว่าประโยชน์ที่ได้รับเกิดจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในน้ำมัน มะกอก แต่ในปี ค.ศ. 2005 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า มีสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกแสบร้อนใน ส่วนหลังของคอ หรือ Oleocanthal ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายๆกับ ibuprofen ที่ลดอาการอักเสบ ซึ่งสารดังกล่าวเป็นที่สนใจและ นักวิจัยก็ได้ทดลองหาประโยชน์ของสารประกอบตัวนี้โดยเฉพาะ Oleocanthal เป็นหนึ่งในหลายสารประกอบที่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาเพื่อกำจัด beta-amyloid ออก จากสมอง สารประกอบอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับมะเร็ง ผิวหนังที่ช่วยกำจัด beta-amyloid ออกจากสมองในการ ทดลองกับหนู ซึ่ง Kenneth S. Kosik จาก University of California กล่าวว่า งานวิจัยนี้นับได้ว่าเป็นการเข้าใกล้ต่อความจริง ที่ว่าสารประกอบใดสามารถช่วยในการรักษาด้านสมอง แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในมนุษย์ยังไม่มีการยืนยันและไม่ควรเร่งสรุปประโยชน์ของสารประกอบดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้คณะวิจัยของ Kaddoumi กำลังแสวงหางบประมาณเพื่อพัฒนาสู่การวิจัยในมนุษย์ต่อไป เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและทดลองในหนูเท่านั้น

การวัดระยะที่แม่นยำขจัดข้อสงสัยความลึกลับทางดาราศาสตร์ได้

news-sci-tech-july-2013-im-08บางครั้ง เรื่องของดาราศาสตร์ก็เปรียบเสมือนการครอบครองพื้น ซึ่งสิ่งสำคัญคือเรื่องของสถานที่ตั้ง ที่ผ่านมา นักดาราศาสตร์ได้ขจัดข้อสงสัยในความเข้าใจเรื่องของประเภทของดวงดาวซึ่งมีการระเบิดขึ้นตามปกติ โดยมีการวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในตัวอย่าง ของประเภทดวงดาวที่รู้จักกันดี ดังเช่น การวัดโดยใช้เครือข่ายของ National Science Foundation ที่เรียกว่า Very Long Baseline (VLBA) และเครือข่ายของ European VLBA Network (EVN) ซึ่งนักวิจัยกำลังจะติดตั้งระบบระบบติดตามดวงดาวที่มีความ หลากหลายระบบหนึ่งในฟากฟ้า หรือเรียกว่า SS CYgni (ดาวเอสเอสใน กลุ่มดาวหงส์) ที่เป็นระบบที่ดวงดาวสองดวงโคจรรอบซึ่งกัน (double-star system) ซึ่งมีระยะทางห่างจากโลก 370 ปีแสง แนวคิดการวัดระยะทางแบบใหม่ได้อธิบายให้เห็นว่า การระเบิดโดย ทั่วไปของดวงดาวในระบบดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับดาวคู่อื่นๆที่คล้ายกันและใช้กับ SS CYgni ได้ด้วย

ข้อถกเถียงในมูลค่าเพิ่มของสิทธิบัตรเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม

ที่ประชุมของ AAAS (The American Association for the Advancement of  Science) ซึ่งเป็นหน่วยงาน Think Tank ได้มีข้ออภิปรายของนักเศรษฐศาสตร์ว่า  ระบบสิทธิบัตรในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและควรลดการดำเนินการ ความเห็นดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรทันที

ศาลคัดค้านจดสิทธิบัตรดีเอ็นเอมนุษย์

altศาลสูงสหรัฐฯ ได้ตัดสินว่าดีเอ็นเอมนุษย์ไม่สามารนำไปจดสิทธิบัตรได้ แต่ดีเอ็นเอทำเลียนแบบสามารถอ้างเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้

ศาลสหรัฐฯ ได้คัดค้านสิทธิบัตรสองประเภทที่ถือครองโดยบริษัทในมลรัฐยูทาที่มีการทดสอบด้านยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทรวงอกและรังไข่ และมีความเห็นว่า ดีเอ็นเอมาจากธรรมชาติไม่สามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนว่า การคัดค้านการออกสิทธิบัตรที่ครอบคลุมเกินไปเช่นนั้นอาจทำให้การลงทุนมหาศาลในการวิจัยยีนเพื่อการรักษาโรคชงักงันได้ ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมได้อ้างเหตุผลที่ต้องคัดค้านเพราะ ดีเอ็นเอเป็นผลผลิตตามธรรมชาติและไม่สามารถนำไปจดสิทธิบัตร เนื่องจากได้ถูกคัดแยกแล้ว ทั้งนี้ การตัดสินอ้างว่า หากเป็นโมเลกุลสังเคราะห์ที่เรียกว่า Complementary DNA สามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้เนื่องจากไม่ใช่ผลผลิตตามธรรมชาติ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

{pdf=http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1189----72556|700|800}
 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. (2556) .รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนกรกฎาคม 2556. ค้นข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จาก http://ostc.thaiembdc.org/13th/?page_id=204

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป