ทำไมข้าวไทยจึงแพ้ข้าวเวียดนามรู้เขา - รู้เรา ใน AEC  "ทำไมข้าวไทยจึงแพ้ข้าวเวียดนาม"

ในอดีตที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในอาเซี่ยน แต่ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-ปัจจุบัน) เวียดนามได้พัฒนาการผลิตและส่งออกข้าวอย่างจริงจัง จนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวส่วนใหญ่ในอาเซี่ยนได้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.5 ในปี 2548 ส่วนไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.1

pdf  รายละเอียดเพิ่มเติม (THAI)     pdf  รายละเอียดเพิ่มเติม (ENG)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป