ช่วงปีใหม่นี้จะมีการจัดงานสังสรรมากมาย สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานรื่นเริงเหล่านี้ คือ อาหารและเครื่องดื่มโดยมักมีการบรรจุใส่ภาชนะที่ผลิตจากพลาสติกหรือโฟมเป็นส่วนใหญ่ แต่พวกเรารู้ไหมว่าภาชนะที่เราใช้บรรจุอาหารนั้นเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่ ภาชนะเหล่านี้มีอันตรายต่อร่างกายอย่างไร พวกเรามาศึกษาพร้อมกันตามรายละเอียดข้างล่างนี้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สก.

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป