การพัฒนาเว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนโฉมไปอยากมาก ยุคแรกๆ ที่ผู้พัฒนาต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML จากนั้นก็มีความต้องการมากขึ้น ต้องศึกษาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ โปรแกรมมิ่งอีกหลายโปรแกรม กว่าจะพัฒนาเว็บไซต์ได้หนึ่งเว็บต้องใช้เวลากับการพัฒนาระบบ ทำให้เนื้อหาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเว็บเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ในปัจจุบันเครื่องมือออกแบบพัฒนาเว็บไซต์อย่าง Joomla, Drupal, Wordpress ที่ถูกจัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม CMS - Content Management System หรือโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเนื้อหาทำให้การพัฒนาเว็บเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมมิ่งที่จำเป็นพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ดีคำถามที่มักจะถูกถามก็คือ ควรเลือกใช้ CMS ใด หรือ CMS ใดดีกว่ากัน

 

คำตอบที่เหมาะสม หรือดีที่สุด ก็คงจะไม่มีแน่นอน เพราะการพัฒนาเว็บไซต์ก็เหมือนกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แต่ละคน หรือผู้พัฒนามีวัตถุประสงค์ ความต้องการแตกต่างกันไป เอาเป็นว่าควรศึกษาความต้องการ และวัตถุประสงค์การพัฒนาเว็บไซต์ก่อน จากนั้นลองเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.cmsmatrix.org แล้วเปรียบเทียบความต้องการของเรากับความสามารถของโปรแกรม น่าจะได้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับ เว็บไซต์เบื้องต้นเป็นเว็บไซต์ที่รวมรายชื่อโปรแกรมในกลุ่ม CMS พร้อมเปรียบเทียบความสามารถไว้ชัดเจน

 

CMS Matrix

จากนั้นก็ลองนำรายชื่อโปรแกรมที่ได้สัก 2 - 3 โปรแกรมมาดูความนิยมใช้งานจากเว็บ http://trends.google.com อาจจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ครับ

Google Trends

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป