คณะนักวิจัยจาก University of Liverpool โดยมี Dr. Joao Pedro Magalhaes เป็นหัวหน้าคณะ พัฒนาวิธีการใช้ค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน ทำให้เข้าใจว่าทำไมสัตว์บางชนิดจึงมีอายุยืนกว่า เช่น คนสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 100 ปี ส่วนหนูมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี นำไปสู่การพัฒนาวิธีการชะลอความแก่และการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของคน

จากที่เผยแพร่ในวารสาร Age ของ American Aging Association คณะนักวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาจีโนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 30 ชนิด เพื่อค้นหาโปรตีนที่มีการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน ผลปรากฏว่าโปรตีนที่พบทั้งหมดมีการพัฒนาในลักษณะที่มีรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปได้ว่าการพัฒนาของโปรตีนเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจัดการกับกระบวนการชราภาพ (aging) เช่น การทำลายดีเอ็นเอ (DNA Damage)

ผลการศึกษาครั้งนี้ อธิบายได้ว่าสัตว์ที่มีอายุยืนมีการปรับกระบวนการต่างๆ ในร่างกายเพื่อจัดการกับกระบวนการชราภาพ

ที่มา : University of Liverpool (2012, March 29). Why some animals live longer than others. ScienceDaily. Retrieved April 24, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120329112105.htm  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป