ตามที่เผยแพร่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) คณะนักวิจัยจาก University of East Anglia ร่วมมือกับคณะนักวิจัยจาก Pacific Northwest National Laboratory ของ Washington State ทำการศึกษาโดยสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรียที่พบในทะเล (Shewanella oneidensis) ซึ่งเป็นไปได้ว่าทำหน้าที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนจากภายในของแบคทีเรียสู่ภายนอก แล้วแทรกโปรตีนดังกล่าวในชั้นไขมันที่สร้างเลียนแบบเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ต่อมาทดสอบการไหลผ่านของอิเล็กตรอนระหว่างแหล่งให้อิเล็ตรอนจากภายในและแร่ธาตุเหล็กที่อยู่ภายนอก

ผลการทดสอบแสดงว่าโปรตีนเหล่านั้นสามารถสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวของแร่ธาตุเหล็กและผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นไปได้สำหรับแบคทีเรียที่จะอยู่บนผิวของโลหะหรือแร่ธาตุโดยตรงแล้วนำกระแสไฟฟ้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เป็นไปได้ที่จะยึดติดแบคทีเรียโดยตรงกับขั้วไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่อีกก้าวหนึ่งที่ช่วยในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา : University of East Anglia (2013, March 25). Clean electricity from bacteria? Researchers make breakthrough in race to create 'bio-batteries'. ScienceDaily. Retrieved April 23, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130325183900.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป