สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด ผู้บกพร่องทางสายตา และ/หรือคนปกติ ผู้สูงอายุ ในรูปแบบหนังสือเสียงระบบเดซี (Daisy) โดยหนังสือเสียงระบบเดซี เป็นนวัตกรรมที่แปลงเสียงแบบ Analog เป็น Digital ทำให้การเข้าถึงเนื้อหาเสียงสะดวก รวดเร็ว เพราะผู้อ่าน (ฟัง) สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเนื้อหาได้ง่าย สามารถค้นหาข้อความได้ Daisy ย่อมาจากคำว่า Digital Accessible Information System โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีได้ที่เว็บไซต์ สวทช. รวมทั้งเลือกดาวน์โหลดหนังสือเสียงเล่มที่ท่านชอบได้จากเมนู คลังดาวน์โหลด ทั้งนี้ สวทช. จะดำเนินการผลิตหนังสือเสียงและเผยแพร่เพื่อการเข้าถึงของทุกกลุ่มต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป