โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน เนื่องจากยังขาดวัคซีนและยาในการควบคุมโรค ทำให้ยุงจึงเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในการควบคุมโรค

คณะนักวิจัยจาก Virginia Tech นำโดย Zach Adelman และ Kevin Myles ได้พัฒนาวิธีการควบคุมโรคที่แพร่กระจายโดยอาศัยยุงเป็นพาหะโดยใช้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์

จากที่เผยแพร่ในวารสาร PLOS One คณะนักวิจัยดังกล่าวประสบผลสำเร็จในการใช้โปรตีนที่มีชื่อว่า TALENS ซึ่งก่อนหน้านี้มีประสิทธิภาพดีในการเปลี่ยนแปลงยีนของเซลล์เพาะเลี้ยงของคนและสัตว์ เปลี่ยนแปลงยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีของตายุงลาย (Aedes aegypti) ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก (Dengue fever) โดยไปเปลี่ยนแปลงยีนดังกล่าวของเซลล์สืบพันธุ์ในระยะเริ่มพัฒนา ผลก็คือสีตาของยุงในรุ่นลูกส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสีดำเป็นขาว

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้คณะนักวิจัยสนใจที่จะสร้างยุงซึ่งต่อต้านเชื้อโรค (pathogen-resistant mosquitoes) ตัวอย่างเช่น โดยการกำจัดหรือเปลี่ยนแปลงยีนซึ่งช่วยในการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรค (pathogen replication)

ที่มา : Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University) (2013, March 21). Researchers alter mosquito genome with goal of controlling disease. ScienceDaily. Retrieved April 20, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130321204809.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป