คนส่วนใหญ่รู้จักดีเอ็นเอว่าทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ โดยผ่านการแปลลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นลำดับกรดอะมิโนซึ่งเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ของเซลล์ ดังนั้นก่อนการแบ่งเซลล์ดีเอ็นเอต้องคัดลอกตัวเอง (replication) เพื่อให้ได้ดีเอ็นเอที่เหมือนกันเพิ่มขึ้นจาก 1โมเลกุลเป็น 2 โมเลกุล ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างง่ายๆ เช่น แบคทีเรีย มีจุดเริ่มต้นของการคัดลอกเพียงจุดเดียว เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีดีเอ็นเอมีลักษณะเป็นวงเพียงวงเดียวซึ่งมีจำนวนเบสไม่มาก ส่วนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น มนุษย์ มีดีเอ็นเอที่มีความยาวหลายพันล้านเบสขดอยู่ในรูปโครโมโซม ดังนั้นเพื่อให้การคัดลอกเสร็จสิ้นในเวลาจำกัดเซลล์จำเป็นต้องเริ่มต้นการคัดลอกดีเอ็นเอพร้อมๆ กันหลายจุด

นักวิจัยจาก Brookhaven National Laboratory ได้ทำการศึกษาเซลล์มนุษย์เริ่มต้นการคัดลอกดีเอ็นเออย่างไร โดยพยายามอธิบายว่าโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นการคัดลอกหาและจับที่จุดเริ่มต้นของการคัดลอกบนสายดีเอ็นเอได้อย่างไรและมีวิธีเตรียมตัวอย่างไร โดยใช้วิธี cryo-electron microscopy เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงที่สามารถอธิบายโปรตีนชนิดต่างๆ มารวมตัวกันที่จุดเริ่มต้นของการคัดลอกเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า origin recognition complex (ORC) ได้อย่างไร ผลที่ได้หวังว่าจะช่วยรักษาโรคมะเร็งที่ระดับพื้นฐาน ซึ่งทำให้การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก National Institutes of Health (NIH)

ที่มา: US Department of Energy (2012, March 28). New insights into how cells duplicate their DNA. ScienceDaily. Retrieved March 22, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2012/03/120329101904.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป